PREKLADY

Našou špecializáciou sú preklady z / a do jazyka anglického alebo nemeckého v nasledovných oblastiach:

Disponujeme znalosťou odbornej problematiky a spolupracujeme s kvalifikovanými odborníkmi v uvedených oblastiach.

Zabezpečujeme aj súdne overenie prekladov a iné doplnkové služby (grafická úprava a rozmnožovanie dokumentov, viazanie, atď.).

Naše služby charakterizuje:

vysoká odbornosť
spojenie rýchlosti a kvality
ústretovosť voči zákazníkovi
diskrétnosť a spoľahlivosť

Kladieme dôraz na používanie jednotnej terminológie v prekladoch.

Pri prekladaní dodržiavame formátovanie podľa originálneho dokumentu.

Ilustračný obrázok