OTÁZKY

1. Aké druhy prekladov zabezpečujete?
Zabezpečujeme bežné preklady alebo súdne overené preklady. Súdne overené preklady sú vypracované a overené prekladateľom vymenovaným Ministerstvom spravodlivosti SR. Ďalej zabezpečujeme korektúry, t.j. kontrolu správnosti už existujúcich prekladov.

2. Aké sú vaše referencie?
Spolupracujeme s významnými slovenskými i zahraničnými firmami pôsobiacimi v oblastiach našej špecializácie. Z dôvodu korektnosti voči zákazníkom však ich mená na našej webovej stránke nezverejňujeme. V prípade záujmu sme ochotní priblížiť našu prax pri osobnom stretnutí.

3. Aké sú ceny za preklad?
Cena konkrétnej zákazky je založená na dohode a závisí od faktorov ako je požadovaná rýchlosť prekladu (príplatok za rýchlosť), rozsah prekladu a typ textu. Vo všeobecnosti platí, že vďaka efektívnosti našej práce sme schopní ponúknuť priaznivé ceny. Okrem príplatku za rýchlosť neúčtujeme žiadne iné príplatky.

4. Ako sa vypočítava cena za preklad?
Mernou jednotkou prekladu je normostrana (skratka NS). Normostrana je 1 800 znakov, pričom ak má dokument menej znakov, považuje sa za jednu celú NS. Výsledná cena za preklad sa vypočíta vynásobením jednotkovej ceny a počtu normostrán. K cenám sa neúčtuje DPH.

5. V akom termíne zabezpečíte preklad?
Preklady zabezpečujeme nasledovných termínoch: bežnom, urgentnom (do dvoch dní) expresnom (do 24 hodín) alebo okamžitom (v deň objednávky). Neúčtujeme si však žiaden príplatok za rýchlosť pokiaľ rozsah prekladu umožňuje jeho vykonanie v bežnom pracovnom čase pri rýchlosti 10 NS/deň.

6. Ako si mám u vás objednať preklad?
Odporúčame, aby nás zákazník najprv kontaktoval na našich telefónnych číslach alebo e-mailovej adrese. Po tom, čo dôjde k dohode o spolupráci, termíne a cene za preklad, nám zákazník zašle kópiu dokumentu na preklad, prípadne nám doručí jeho originál.

7. Ako mi doručíte, resp. odovzdáte hotový preklad?
Po vyhotovení bežného prekladu tento následne zákazníkovi zašleme dohodnutým spôsobom, resp. odovzdáme na ľubovoľnom médiu. V prípade súdne overených prekladov, ktoré je nutné zviazať s originálom, sa dohodneme so zákazníkom, či zviazanie bude vykonané v priestoroch nášho sídla alebo inde. Bežne zabezpečujeme aj doručenie hotového prekladu zákazníkovi do jeho sídla (v rámci Bratislavy bezplatne).